Storsteinvika

Ankomst: Med båt

Dette er en idyllisk liten vik på tur mot Leirvika. Navnet kommer nok av de store steinene som ligger nede i fjæra. Her kan du fiske fra land, lete etter strandkrabbe og tangsprell i fjæra. Når vinden kommer fra sør har man ly i denne vika. Det er tykk granskog helt ned i fjæra så det skal ikke være noe problem med å finne bålved. Husk hva bålforbudet sier: https://allemannsretten.no/2013/03/31/balreglene/